Mange forbinder oprensning af søbred med brugen af store gravemaskiner.
Det behøver man ikke altid. Gravemaskiner kan være som elefanter i et glashus.

Bakkebjerg Naturpleje udfører plejen med le.
På denne måde kan man bevare det bevaringsværdige og være som en “sommerfugl” i stedet for en elefant.

Prøv at se hvorledes: